Ban giám khảo 2018 - Hoa hậu hoàn vũ doanh nhân
Nhà tài trợ 2018
18/12/2018
Lịch thi 2019
18/12/2018

Ban giám khảo 2018

Dàn giám khảo hùng hậu của Hoa Hậu& Nam Vương Hoàn Vũ Doanh Nhân Việt Nam Thế Giới 2018