Ban giám khảo - Hoa hậu hoàn vũ doanh nhân

Dàn giám khảo hùng hậu của Hoa Hậu& Nam Vương Hoàn Vũ Doanh Nhân Việt Nam Thế Giới 2019