Chuyến đi thi và tham qua các địa danh nổi tiếng của thí sinh, ban giám khảo, nhà tài trợ 2018 - Hoa hậu hoàn vũ doanh nhân
Hoa Hậu và 4 Á Hậu
23/12/2018

Chuyến đi thi và tham qua các địa danh nổi tiếng của thí sinh, ban giám khảo, nhà tài trợ 2018