CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG NAM VƯƠNG - Hoa hậu hoàn vũ doanh nhân
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG HOA HẬU
15/03/2018
QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ DỊCH VỤ
15/03/2018

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG NAM VƯƠNG

Giải thưởng bao gồm : vương miện,kỹ niệm chương và quà tặng của nhà tài trợ

STT Danh Hiệu Giải thưởng
1 NAM VƯƠNG (Mister VIET NAM ENTREPRENEUR) 10,000 USD
2 Á VƯƠNG 1 ( 1ST RUNNER ) 5,000 USD
3 Á VƯƠNG 2 (2ND RUNNER) 4,000 USD
4 Á VƯƠNG 3 (3RD RUNNER) 3,000 USD
5 Á VƯƠNG 4 (4TH RUNNER) 2,000 USD
6 NAM VƯƠNG ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT (Mister ONLINE) 1,000 USD
7 NAM VƯƠNG NHÂN ÁI ( Mister CHARITY) 1,000 USD
8 NAM VƯƠNG TÀI NĂNG (Mister  TALENT) 1,000 USD
9 NAM VƯƠNG ÁO DÀI (Mister AO DAI) 1,000 USD
10 NAM VƯƠNG DẠ HỘI (Mister GOWN) 1,000 USD
11 NAM VƯƠNG THÂN THIỆN (Mister HOSPITALITY) 1,000 USD
12 NAM VƯƠNG ẢNH (Mister PHOTO) 1,000 USD
13 NAM VƯƠNG CÓ LÀN DA ĐẸP (Mister BEAUTIFUL) 1.000 USD
14 NAM VƯƠNG CÓ HÌNH THỂ ĐẸP (Mister BODY) 1.000 USD
15 NAM VƯƠNG ỨNG XỬ ( Mister BEHAVE) 1.000 usd