CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG HOA HẬU - Hoa hậu hoàn vũ doanh nhân
LỊCH TRÌNH THI
15/03/2018
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG NAM VƯƠNG
15/03/2018

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG HOA HẬU

Giải thưởng bao gồm : vương miện,kỹ niệm chương và quà tặng của nhà tài trợ

STT Danh Hiệu Giải thưởng
1 HOA HẬU (MS VIET NAM ENTREPRENEUR) 10,000 USD
2 Á HẬU 1 ( 1ST RUNNER ) 5,000 USD
3 Á HẬU 2 (2ND RUNNER) 4,000 USD
4 Á HẬU 3 (3RD RUNNER) 3,000 USD
5 Á HẬU 4 (4TH RUNNER) 2,000 USD
6 HOA HẬU ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT (MS ONLINE) 1,000 USD
7 HOA HẬU NHÂN ÁI ( MS CHARITY) 1,000 USD
8 HOA HẬU TÀI NĂNG (MS TALENT) 1,000 USD
9 HOA HẬU ÁO DÀI (MS AO DAI) 1,000 USD
10 HOA HẬU DẠ HỘI (MS GOWN) 1,000 USD
11 HOA HẬU THÂN THIỆN (MS HOSPITALITY) 1,000 USD
12 HOA HẬU ẢNH (MS PHOTO) 1,000 USD
13 HOA HẬU CÓ LÀN DA ĐẸP (MS BEAUTIFUL) 1.000 USD
14 HOA HẬU CÓ HÌNH THỂ ĐẸP (MS BODY) 1.000 USD
15 HOA HẬU  ỨNG XỬ ( MISS BEHAVE) 1.000 usd