Đêm chung kết Hoa Hậu & Nam Vương 2018 - Hoa hậu hoàn vũ doanh nhân
Thí sinh Hoa Hậu & Nam Vương 2018
10/12/2018
Nhà tài trợ 2018
18/12/2018

Đêm chung kết Hoa Hậu & Nam Vương 2018