Hoa Hậu và 4 Á Hậu - Hoa hậu hoàn vũ doanh nhân
Hợp báo tại Việt Nam mùa 2018
23/12/2018
Chuyến đi thi và tham qua các địa danh nổi tiếng của thí sinh, ban giám khảo, nhà tài trợ 2018
26/12/2018

Hoa Hậu và 4 Á Hậu

Hoa Hậu
Nguyễn Thị Phương
Việt Nam
Á Hậu 1
Thái Nhã Vân
Nauy
Á Hậu 2
Lương Thanh Hà
Đức Quốc
Á Hậu 3
Nguyễn Thị Lan Khanh
Tiệp Khắc
Á Hậu 4
Đỗ Thu Huyền
Denmark