Hợp báo tại Việt Nam mùa 2018 - Hoa hậu hoàn vũ doanh nhân
Người tham gia chương trình 2019
18/12/2018
Hoa Hậu và 4 Á Hậu
23/12/2018

Hợp báo tại Việt Nam mùa 2018