Nhà tài trợ 2018 - Hoa hậu hoàn vũ doanh nhân
Đêm chung kết Hoa Hậu & Nam Vương 2018
10/12/2018
Ban giám khảo 2018
18/12/2018

Nhà tài trợ 2018